لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf

May 17, 2020 · لرنیش در سر فصل های اموزشی خود به شما لیست افعال انگلیسی با معنی فارسی pdf و زمانها در زبان انگلیسی pdf، لغات انگلیسی با معنی و تلفظ pdf، کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسیو همچنین انواع ضمایر در انگلیسی را معرفی میکند. این بسته حاوی فایل PDF فهرست لغات به همراه معنی آنها به انگلیسی است

2023-02-02
    العاب حرب ي
  1. این واژگان به شما در
  2. اشتراک گذاری
  3. لغات انگلیسی پایه هفتم با معنی